SAXOPHONE COACH

Ed Epstein

 

Ed Epstein/Taos Music ger Dig personlig handledning och träning för att lyfta Ditt saxofonspel till nya dimensioner.

Harmonilära, ackordspel,
jazz- och pop-
improvisation, ensamblespel, mm.

Lektioner ges på sopran-, alt, tenor och barytonsax.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)